Kategoriarkiv: Relativitetsteori

Både den almene og den generelle

Hvordan er det nu med tidsmaskiner?

Annemette skriver den 26. marts 2018:
Jeg har læst meget om tidsmaskiner og videnskab, så har egentligt tænkt på om det ikke kunne være muligt at advare folk som er fra fortiden?
    Vi svarer den 24. marts 2018:
Kære Annemette.         Aarhus, den 24. marts 2018.

Som du kan se af datoen, så vidste jeg godt, at du ville skrive, fordi vi havde vores tidsmaskine her på Institut for Fysik og Astronomi tændt!
Spøg til side: men det er lige netop det ene af problemerne med tidsmaskiner. Hvis jeg havde haft en tidsmaskine, havde jeg sendt dig svaret her inden du fik dit spørgsmål afsendt til os, og så havde du jo ikke behøvet at sende spørgsmålet, fordi du kendte svaret, men så ville jeg jo aldrig have fået et spørgsmål at svare på!!!
Tidsmaskiner giver nogle forrygende paradokser, hvis de findes. Det, jeg beskriver her kalder man også i en anden version for “Bedstefarparadokset”. Forestil dig, at du rejser tilbage til da din bedstefar var ung, og at du kommer til at slå ham ihjel – ved et uheld naturligvis.  Så ville din mor ikke blive født, og så ville du ikke blive født, og så kunne du ikke rejse tilbage og slå ham ihjel.
“Heldigvis” ser det ud til, at tidsmaskiner ikke kan eksistere, eller at de ihvertfald kræver enorme ressourcer for at kunne fungere. Der er teoretisk nogle muligheder for eksempel for at bygge en enorm metalcylinder (mange titusinder kilometer stor) i rummet, og lade den rotere med hastigheder, som nærmer sig lysets. Så vil man tilsyneladende kunne flyve tæt forbi og ændre på, hvordan tiden forløber, men teknisk kan vi slet ikke noget i den retning, endnu da.
I øvrigt lavede Stephen Hawking, som for nyligt er død, for flere år siden et forsøg lidt i retning af, hvad du skriver: Han holdt en kæmpe fest med mad og musik, og inviterede en masse mennesker, og skrev om det i pressen – men invitationerne sendte han ud efter at festen var holdt. Hvis der nu havde været nogen, der kunne rejse i tiden, så ville de måske have mødt op til festen – men Hawking var altså desværre den eneste, som kom.
mvh Ole.

Er tiden en afstand? – eller omvendt!

Rasmus spørger:

Mig og en anden ingeniørstuderende kom op og diskutere om, hvorvidt tid er en distance.
Jeg er klar over at man ikke kan sætte lighedstegn mellem sekunder og meter, men at man kan finde distance ud fra tid og hastighed. Alligevel taler vi tit om afstand mellem to objekter som tid. “Hvor langt er der ind til centrum?”, “Der er 5 minutters gang” her bliver tid brugt som mål på afstand dog med hastigheden igen som en faktor.
En anden del går også på at vi bevæger os igennem tid og rum. Meget kendt er de tre første dimensioner x,y og z, disse kan beskrives med afstand i form af meter. Den fjerde dimension, tid, bevæger vi os igennem hele tiden (waoo word pun). Jeg har nu bevæget mig X sekunder frem i tiden, hvor sekunder nu er en afstand ind i fremtiden?
Det hele er lidt abstrakt, og håber i kan hjælpe med at give det afsluttende svar i denne diskussion.
Så mit spørgsmål må være:
Er tid en distance?
Kan tid beskrive distance i meter?
Svar
Jeg kan nok desværre ikke afgøre jeres diskussion, for om tid er en distance er i høj grad et spørgsmål om definition af ordet.
Jeg kan godt komme på eksempler på, at man ihvertfald på engelsk taler om a distance in time, men min sprogfornemmelse siger mig, at man på dansk nok knytter ordet meget mere til afstande i rum; uden at jeg er autoritet på det sproglige.
Dit andet spørgsmål kan jeg dog besvare helt klart med et ja. I astronomien bruger vi jo lysets hastighed som målestok i populære sammenhænge, og taler om afstande målt i lysår. I kosmologisk sammenhæng skelner vi ikke imellem at en galakse for eksempel ligger i en afstand af 11 milliarder lysår, og så at den ligger 11 milliarder år væk – selvom om det stringent set er noget vrøvl, og derfor bruger man i korrekte sammenhænge z-værdier istedet for afstande og tider. Jeg ville da også sagtens i et populært foredrag kunne sige, at Solen befinder sig 8 minutter væk uden af skamme mig – men jeg ville aldrig sige det uden på forhånd at have ført tilhørerne ind i principperne omkring lysets hastighed som målestok.
Det blev det vist så desværre ikke klarere af!  mvh OJK